Privacy Statement


Rondvaart Zwolle is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. Voor ons is een
zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook
zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de eisen die de Wet bescherming
persoonsgegevens stelt.

Vastleggen en verwerking van gegevens
Wij bewaren uw gegevens niet, wij sturen u geen nieuwsbrief en wij delen uw gegevens niet met anderen, simple as that!

Beveiliging gegevens
Wij maken gebruik van veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden
toegang krijgen tot deze gegevens.

Klikgedrag
Op de website worden ook algemene bezoekgegevens bijgehouden, onder meer om te voorkomen
dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.

Gebruik van cookies
Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een
eenvoudig klein bestandje dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Wij maken
gebruik van tijdelijke cookies. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden enkel
gebruikt om het gebruik van de site gemakkelijker te maken.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Check
daarom regelmatig het privacy statement voor een update van ons privacy beleid.

Disclaimer
Ondanks het feit dat de grootste zorg is betracht ten aanzien van de samenstelling en weergave van
de informatie, software en code op deze website, aanvaardt Rondvaart Zwolle, noch enige aan haar verbonden
onderneming, geen enkele aansprakelijkheid voor verliezen en/of schade die een derde lijdt of heeft
geleden als gevolg van het gebruik van deze informatie, software en code.


© Copyright 2018 Rondvaart Zwolle - All rights reserved.   |   Powered by TecTronics   |   Algemene voorwaarden   |   Vacatures   |   Privacy   |   Links