Algemene voorwaarden


Reservering

Onze tarieven zijn inclusief BTW en brandstofkosten. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient uw betaling online te worden voldaan tijdens het reserveren. Bij niet tijdige betaling zijn wij gerechtigd de geboekte rondvaart te annuleren; de annuleringsbepalingen zoals vermeld in het volgende artikel van deze voorwaarden zijn alsdan onverminderd van toepassing.

 

Corona

Maakt u een nieuwe reservering in 2022 voor een rondvaart, en vanuit de dan geldende overheidsregels is het voor ons verboden om deze rondvaart voor u uit te voeren, dan ontvangt u 100% van het door u betaalde bedrag van ons retour. Dit ongeacht of u een annuleringsverzekering heeft afgesloten of niet. Wij wegen 7 dagen voor aanvang van de rondvaart of dit van toepassing is of niet.

 

Toeristenvaarten

Kaartjes voor de toeristenvaart kunt u als groep eenmalig en zonder kosten verzetten zonder opgave van reden. De link om dit te doen vindt u in uw ontvangen e-ticket.
Tickets kunnen niet worden geretourneerd. Het bepaalde in artikel 6:230p sub e BW is van toepassing op tickets.

 

Annuleren rondvaarten met annuleringsverzekering

Heeft u tijdens het reserveren van een rondvaart via ons een annuleringsverzekering afgesloten, dan kunt u tot 24 uur voor vertrek uw rondvaart kosteloos annuleren zonder opgaaf van reden. U kunt enkel annuleren via de link in de bevestigingsmail die u na het maken van de reservering van ons heeft ontvangen.

Annuleren niet restitueerbare rondvaarten

Heeft u een niet restitueerbare rondvaart gereserveerd, dan heeft u na annuleren geen recht op restitutie zoals de naam het ook al zegt.

 

Aansprakelijkheid

Al onze passagiers zijn door ons verzekerd via een WA-verzekering bij TVM. 

 

Toegankelijkheid

Al onze boten zijn toegankelijk d.m.v. enkele traptreden. Wij hebben geen rolstoel lift, maar wij doen ons best om iedereen veilig aan boord te helpen. Indien u twijfelt over de toegankelijkheid dan adviseren wij u om even te komen kijken voordat u reserveert.


Veiligheid

Iedereen aan boord dient de aanwijzingen van de schipper op te volgen. Wij behouden ons het recht voor de rondvaart (voortijdig) te beëindigen of af te wijken van de overeengekomen route indien de aanwijzingen van de schipper niet worden opgevolgd of wanneer de weersomstandigheden dat vereisen.

 

Communicatie

Al onze contractueel verbindende communicatie verloopt per email (info@rondvaartzwolle.nl), hieronder vallen o.a. reserveringen, aanpassingen in reserveringen, facturen en annuleringen. We beantwoorden vragen per telefoon maar pas nadat dit bevestigd is per email is het bindend. Al onze communicatie loopt online, we hebben geen postadres. 

 

Eigen eten en drinken aan boord

Eigen eten en drinken is toegestaan aan boord, u dient wel uw eigen afval af te voeren.

 

Reserveren van bootjes om zelf mee te varen

De algemene voorwaarden van https://boothurenzwolle.nl/algemene-voorwaarden/ zijn van toepassing


© Copyright 2018 Rondvaart Zwolle - All rights reserved.   |   Powered by TecTronics   |   Algemene voorwaarden   |   Vacatures   |   Privacy   |   Links